Kader KOÇ

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde lisansını ve aynı üniversitede Eğitim Teknolojileri Bölümünde yüksek lisansını "öğrenme etkinlikleri türleri yaklaşımının öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu üzerindeki rolünün incelenmesi" konulu teziyle tamamladı. Çalışma hayatına 2016 yılında Yenidoğu Eğitim Kurumlarında bilişim teknolojileri öğretmeni olarak başladı. Daha sonra aynı kurumun öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme koordinatörlüğünde çalışmalarına devam etti. Son 2 yıldır ise Progel (Program ve Yayın Geliştirme) biriminde öğretim teknolojileri branş koordinatörü olarak çalışmaktadır.