Programın Başlamasına Kalan Süre

Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım...

Yeni dönem, en başta öğrenen bir öğretmenliği artık kaçınılmaz kılıyor. Biz de bu döneme şimdiden hazırlanmak niyetiyle daha yetkin bir öğretmenlik ve daha güçlü dersler için buluşuyoruz. Eğer “şimdi”yi iyi değerlendirirsek, yeni dönemin normlarını biz oluşturabiliriz.

ZİRVE HAKKINDA

EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM ZAMANI: 2020-2021 ve SONRASI İÇİN DİJİTAL DERS TASARIMLARI
Daha güçlü ve zengin dersler; daha dinamik ve gerçek öğrenmeler için buluşuyoruz.

 • Covid-19 pandemisi, birçok alanda olduğu gibi, eğitimle ilgili de pek çok sonuç üretti, tüm ezberimizi bozdu. 16 Mart itibarıyla kendimizi içinde bulduğumuz “uzaktan eğitim” aslında sadece “acil durum uzaktan eğitimi (emergency remote education)” oldu ve yüz yüze eğitimde de yaşanan, öğrenmeyle ilgili olumsuzluklar daha da arttı.
 • En önemlisi, fiziksel sınıflarda dahi işe yaramayan “düz anlatım ve aktarma” yöntemlerinin, uzaktan eğitim sürecinde, özellikle de ilkokul ve ortaokul kademelerinde tamamen işlevsiz kaldığı net bir şekilde görüldü. Oysa yüz yüze eğitimde öğrenci motivasyonunu düşünerek ders tasarlayan, farklı uygulamalar deneyen, her dersini bir keşif ve öğrenme macerasına çeviren, derslerinde pek çok öğretim yöntemini harmanlayan ve dijital araçları dersine az ya da çok entegre etmiş olan öğretmenler, uzaktan eğitimde de yabancılık çekmediler ve öğrencilerini sanal ortamda “başlarına toplamayı”, kalıcı ve sürdürülebilir öğrenmeyi gerçekleştirmeyi başardılar.
 • Bir eğitim döneminin sonuna yaklaştığımız bu günler, aslında eğitimciler için yukarıda bahsedilen iki tarz arasında bir seçim yapmamızın da kaçınılmaz olduğu günler. Çünkü bazı kaynaklarda “yeni normal” olarak adlandırılan yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz ve gelecek öğretim yılının muhtemelen azımsanmayacak bir kısmında dijital eğitim, dolayısıyla dijital araçlar ve çevrim içi eğitim yoğun bir şekilde gündemimizde olacak. Yani, pek çok dijital araçta ustalaşmanın ve bunları aktif kullanacak şekilde ders tasarımı yapmanın önemi artık kaçınılmaz şekilde ortada.
 • Tam da böyle kritik bir dönemeçte, bizi bekleyen yeni döneme hazırlık için şimdiden bir başlangıç yapmanın ve “öğretmen öğretmene” bir işbirlikli öğrenme süreci yaşamanın son derece faydalı olacağını düşündük. Çünkü bu zirve ile pek çok dijital aracı yeni tanıyacak ya da daha önce görmediğimiz bir fonksiyonunu öğreneceğiz. Ve öğrendiklerimiz burada kalmayacak, yazın da sürecek. Böylece, umduğumuz o ki, gelecek yıla daha hazırlıklı, “dijital” açıdan daha yetkin ve pek çok yeni şey öğrenmenin mutluluk ve neşesiyle başlayabileceğiz. Ve elbette öğrencilerimiz de… ÇÜNKÜ SADECE VİRÜSLER DEĞİL, MERAK VE ÖĞRENME DE BULAŞICIDIR.
 • Özetle, bu zirvede, yeni döneme hazır başlamak için kendi kendimizi ödevlendireceğiz. Yeni dijital araçları derslerimiz bağlamında nasıl daha iyi kullanabileceğimizi görerek, bunları derslerimize transfer etme yolunda güçlü bir adım daha atmış olacağız.
 • Dijital araçları derslerimize entegre etmek, bir yandan bu araç ve platformları (site ya da uygulama) çok iyi tanımayı bir yandan da dersleri bu araçları kullanarak tasarlama yönünde yeni bir bakış açısına sahip olmayı gerektiriyor.
 • Bu nedenle, canlı webinar şeklinde gerçekleşecek ilk bölümlerde, çevrim içi derslerin olmazsa olmazları, dikkat edilmesi gereken tasarımla ve içerikle ilgili hususlar ele alınacak. Dijital ortam derslerinin yüz yüze eğitime göre farklılıklarını dikkate alan bir tasarımın nasıl yapılması gerektiği üzerinde durulacak.
 • Daha sonraki atölyeler bölümünde ise, her bir ders bağlamında, seçilmiş olan dijital araç ya da platformun en iyi şekilde nasıl kullanılabileceğine, bu aracın bize ne gibi özellikler sunduğuna, derslerimizde bunları kullanmanın bize ne gibi yararlar sağlayacağına değinilerek mümkün mertebe etkileşimli atölyeler gerçekleştirilecek.
 • Bu çalışmalarla, dersleri daha canlı, zengin, motive edici, güdüleyici, dahil edici (engaging) bir keşif yolculuğuna dönüştürmenin ipuçlarını paylaşmayı, birlikte ve birbirimizden öğrenmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin, gerçekten öğrenme peşine düşmüş, araştırmacı (eskilerin deyişiyle tahkik ehli), çalışkan, umut ve azim dolu gençlere ihtiyacı var ve bunu sağlamak yolunda en büyük avantaja sahip olanlar da biz eğitimcileriz.
 • Yeni dönem bir şekilde gelecek ve eğer biz bu ve benzeri programlar yoluyla kendimizi bu döneme iyi bir şekilde hazırlayabilirsek, gelecek yılı çok daha zevkli, eğlenceli, öğrenme şevkiyle dolu, güçlü ve dinamik kılabiliriz. Bir başka ifadeyle, “yeni normal” diyeceksek eğer, bu dönemin normlarını biz oluşturabiliriz ve bu zirve bunu yapmak yolunda güçlü bir adım olabilir.
 • Pandemi, zorlandığımız ve zorlanacağımız bir süreci beraberinde getirdi. Ancak biz durumu ve şartları iyi değerlendirerek bu süreci lehimize çevirebilir, hayata, olaylara, eğitime yeni ve farklı bir gözle bakabilmek için pandemiyi büyük bir fırsata dönüştürebiliriz. Zirvedeki tüm çalışmalar bu dönüşümü eğitim alanında gerçekleştirmek için bir ilk adım olsun diye kurgulandı.
 • Yenidoğu Eğitim Teknolojileri Zirvesi 3 bölüm halinde yapılacak. Birinci bölüm teams üzerinden canlı webinarlar şeklinde yayımlanacaktır. İkinci ve üçüncü bölümde yer alan atölyeler ise zoom platformunda gerçekleşecek. Her üç bölüme de katılım son derece kolay olup, kayıt formunu doldurduğunuzda, gerekli bilgiler ve linkler e-posta adresinize gönderilecek. Atölyelere katılımın kontenjanlarla sınırlı olduğunu hatırlamakta fayda var.
 • Sertifikalar, hem canlı webinarlara hem de en az 1 atölyeye katılan tüm katılımcılara dijital olarak düzenlenip ulaştırılacak. Atölyelerin bitiminde, atölye değerlendirmesi ve sertifika talep formunun linki katılımcılarla paylaşılacak ve formu dolduranlar sertifika alabilecekler. Sertifikalar, zirvenin bitiminden sonraki dört (4) gün içinde e-posta adresinize yönlendirilmiş olacak.
 • Atölye katılımcılarımızla aynı zamanda, Yenidoğu ar-ge birimi (Progel) tarafından hazırlanan bir “Uzaktan/Dijital Eğitim Kılavuzu” da pdf formatında paylaşılacak.
 • Bazı atölyelere katılımlarda, tanıtılan aracın sponsorları da yer alabilecek. Daha fazla bilgiyi, atölyelerin “Detaylar” bölümünde bulabilirsiniz.
 • Her atölyenin bazı ön gerekleri, öncesinde yapılması gereken hususlar olabilir. Katılım öncesinde bu gerekleri yerine getirerek atölyelere katılmanız sürecin daha verimli geçmesini sağlayacaktır.
24 Atölye
15 Branş
29 Dijital Araç
Öğretmen, önce kendisi öğrenendir. Yenilikleri hızlıca kavrayıp onları sınıftaki öğrenme ortamına eklemleyebilendir. Nesillerdeki öğrenme farklılaşmalarını gözlemleyip hem içeriklerini hem de yöntemlerini bu farklılaşmalara göre değiştirip uyarlayabilendir.

PROGRAM

13 Haziran 2020 Cumartesi Saat 10:00

1. BÖLÜM

Yenidoğu Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, bu etkinliği neden düzenlediğimize, 16 Mart sonrasında başlayan dönemin muhtemel sonuçlarına ve dijital yetkinlikleri artırmanın, öğretmen işbirliğinin ve paylaşımın önemine değinen bir açılış ve selamlama konuşması yapacak.

Uzaktan eğitim pandemi süreci öncesinde de eğitim dünyasının konuştuğu konulardan biriydi. Ancak bu süreçte eğitimin sanal mecrada yapılması kaçınılmaz olunca, uzaktan eğitim de sürecin baş aktörü oluverdi. Her ne kadar konu “uzaktan eğitim” olarak adlandırılsa da, uygulanan eğitim alışageldiğimiz tanımdan farklı şekilde ortaya çıktı. Hâl böyle olunca uzaktan eğitimi yeni bir bakış açısıyla ele almak gerekti. Bu konuşmamızda sizlerle uzaktan eğitimin değişen yönlerini ve olmazsa olmazlarını yeniden ele alacağız.

Türkiye uzunca bir süredir devlet düzeyinde, ekonomik ve sosyal hayatta büyük bir dijital dönüşüm geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Pandemi süreci, bu konudaki ihtiyaçları çok hızlı bir şekilde en üst seviyelere çıkardı ve daha önce olmaz sandığımız pek çok çalışma, iş görme biçimi devlet düzeyinde, özel sektörde ve eğitimde bir anda kendisini dayatıverdi. Zirvenin bu ana konuşma bölümünde, konuyla ilgili en yetkin ve yetkili kişilerden birisi olan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, dijital dönüşümle ilgili genel bir bilgilendirmenin ardından, pandemi sürecinde yaşanan “eğitimde dijitalleşme” konusunda nerede olduğumuza ve bu konuda yaşanacak muhtemel gelişmelere değinecek. Konuşma, özellikle gelecek eğitim yılında bizi bekleyen farklılık ve yenilikleri yetkin bir ağızdan dinleme fırsatı sunacağı için önem arz ediyor.

İster uzaktan eğitim ister yüz yüze eğitim olsun, gerçek ve dinamik bir öğrenme için öğrenci motivasyonu her zaman kilit konulardan biridir. Bu motivasyonu sağlamanın en etkili yollarından biri de oyunlaştırmadır. Oyunlaştırma tekniğinden faydalanarak öğrencilerimizin ilgisini derse çekebilir ve ders boyunca dikkatlerini korumalarını sağlayabiliriz.

Teknoloji, öğretimin ve öğrenmenin dünya kadar farklı yolunu bize gösteriyor. Mikro-öğrenmeyi, öğrencilere içerik sunmanın yaratıcı bir metodu olarak tanımlıyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda, hikâyeleştirme stratejileri ve içerik görselleştirme araçlarını kullanmak, öğrencilerin ilgilerini toplamanın harika bir yoludur.

2. BÖLÜM (ATÖLYELER 1. SEANS)

Derslerde izlettiğiniz videolardan öğrencilerinizin ne kadar faydalandığından emin olamıyor ve video izleme süresince öğrencilerinizin daha aktif olmasını istiyorsanız sizleri bu atölyeye bekliyoruz.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Bu atölye LearningApps internet sitesinin yakından tanınmasını hedefliyor. Birlikte mevcut içerikleri inceleyerek bu sitede oyun ve etkinlik oluşturacağız.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Ders hazırlamayı ve ders yapmayı kolaylaştıracak araçlardan Classflow ve ZUMpad’i seçtiğimiz bu atölyemizde Türk Dili ve Edebiyatı dersinin eğlenceli başlıklarından biri olan hikâye türünü başka bir ışık altında yeniden görmeye çalışacağız.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Sorgulayıcı düşünmenin önemi tartışılmaz. Bu atölyede sorgulama yöntemlerini dijital araçlarla nasıl uygulayabileceğimizi, bu araçları kullanarak birlikte göreceğiz.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Uzaktan eğitim ile derslerimizi yürüttüğümüz bu süreçte, öğrencilerimizle video destekli çalışmalar yapmaktayız. Peki, kendi hayal gücümüzü kullanarak, kendi sesimizle ve eğlenceli animasyon videoları oluşturmaya ne dersiniz? Powtoon ve Emaze ile ders içeriklerini daha nitelikli hale getirebileceğimiz atölyemize tüm ortaokul ve lise matematik öğretmenlerini bekliyoruz.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Bu atölyedeki uygulamalar, ortaokul matematik derslerinin etkileşimli olarak nasıl uygulanabileceğine dair örnekler içerecektir. Derslerini yeni nesil öğrencilerin beklentilerine ve yeteneklerine uygun bir şekilde tasarlamak isteyen eğitimcileri bekleriz.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Storyboard-That kullanarak görsel sanatlar dersinde “ben kimim” konusunu buz kırıcı tekniklerle işleyeceğimiz bu atölyede öğrencilerin birbirini tanımaları, arkadaşlarının farklı özelliklerini tanıyıp kendilerini anlatmaları hedefleniyor.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Proje, ürün ve sunumlarını çoklu ortam araçlarını kullanarak desteklemek, aynı zamanda ders materyallerine ilgi çekici efekt ve geçişler ekleyerek dinleyicilerin dikkatlerini ana fikre odaklamak isteyen herkesi atölyemize bekliyoruz.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Sınıfın duvarlarını yıkmak ve çocukları duvarın ötesine taşımak için özenle hazırlanmış videolar, afişler, 3B animasyonlar ve çok sayıda hazır ders sunumları keşfedilmeyi bekliyor. Bu içerikleri, doğru zamanda ve doğru şekilde kullanarak öğrencilerimize etkili öğrenme deneyimleri sunabiliriz.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Bu eğitim ile minimum efor sarf ederek interaktif oyunlar, görsel-işitsel açıdan zenginleştirilmiş online materyaller hazırlayabilmeyi hedefliyoruz.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Dersleri monotonluktan çıkarmak ve eğlenceli ders içerikleri oluşturmak isteyen, çevrim içi ölçme ve değerlendirmeye ilgi duyan, çevrim içi içeriklere ilgili farklı etkinliklerle dersi pekiştirmeyi ön plana alan, etkileşimli dersler hayal eden tüm öğretmenlerimizi atölyemize bekliyoruz.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Atölyemizde Emaze uygulaması ile etkili sunumlar yapmayı ve hazırladığınız sunumları otomatik çeviri ile tüm dünya ile paylaşmayı öğreniyoruz. Renderforest ile ders içeriklerini animasyon ve video ile zenginleştirmek, infografik sunum hazırlama özelliği ile yeni nesil sorulara bakış açısı kazandırmak da hedeflerimiz arasında. Quizwhizzer ‘ı ise eksik kalmış kazanımların belirlenmesinde deneyimleyeceğiz.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

3. BÖLÜM (ATÖLYELER 2. SEANS)

Bu atölyede 5E Modelinde yer alan basamakları, Mozaweb internet sitesinde yer alan videolar, 3B görüntüler ve oyunlaştırılmış ölçme değerlendirme araçlarıyla zenginleştirmeye, böylece derslerimizi daha ilgi çekici hale getirmeye dair önemli ipuçlarını keşfedeceğiz.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Öğrencilerin biyolojiye dair kazanımlarını izleme ve değerlendirme amacında olan, öğrenciler arasında online bir yarışma düzenlemek isteyen, öğrencilerini kendi kişisel içeriklerini oluşturarak ölçme ve değerlendirmeye tâbi tutmak isteyen, anında geri bildirim ile öğrencilerin gelişimlerini yakından takip etmek isteyen tüm öğretmenleri atölyemize bekliyoruz.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Bu atölyede atom ve molekül gibi çizimi zor görselleri hızlıca oluşturacak ve eğlenceli videolar hazırlayacağız. Teknolojinin gücüyle soyutu somutlaştırmaya, uzağı yakınlaştırmaya çalışan tüm öğretmenleri atölyemize bekleriz.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Miro ve Prezi araçları ile çalışacağımız bu atölyede hayal gücünüzü kullanarak etkileşimli, ilgi çekici ve zengin içeriklere sahip dersler hazırlamanın yollarını öğreneceksiniz.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Matematiğin pek çok konusunda GeoGebra etkinliklerinden yararlanarak etkili ve interaktif dersler işlemek mümkündür. Bu sayede konuların anlaşılması kolaylaşır ve kalıcı bir öğrenme gerçekleşebilir. Bu atölyede, derslerimizi tasarlarken faydalandığımız GeoGebra etkinliklerden bir kısmını paylaşacağız. Uygulama kısmında ise "iki doğrunun birbirine göre durumları" ve "parabol" konularıyla ilgili kendi materyallerinizi geliştirme fırsatı bulacaksınız.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Ders tasarımlarında oyun tabanlı etkinliklere yer vermeyi düşünen, uzaktan eğitimde disiplinlerarası çalışma yapmak isteyen tüm öğretmenleri ve kodlama derslerini daha etkileşimli hale getirmek isteyen bilişim öğretmenlerini atölyemize bekliyoruz.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Görsel sanatlarda “kendimizi ifade etme” konulu dersimiz için Pixton ile çıkış bileti tasarlayacağız. Derslerinde çizgi roman çalışmalarından faydalanmak isteyen tüm öğretmenlerimizi davet ediyoruz.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Hem yüz yüze eğitimde hem uzaktan eğitimde sınıf yönetimi ve özellikle zaman yönetimi, derslerin verimli geçmesi bakımından son derece önemlidir. Görsel unsurların merkezde olduğu ve kısa zamanda kapsamlı içerikler sunabileceğiniz ders tasarımlarını görmek size iyi gelecek.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Sıradan 5N 1K çalışmalarını ve kitap sınavlarını bir kenara bırakalım. Bir kitabı çok yönlü ve derinlemesine incelemenin en harika yolu olan 'okuma çemberi'nden ilham alarak dijital ders tasarımı yapalım.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Yüz yüze ve online derslerinizi destekleyecek güçlü bir fizik simülasyon aracı kullanmak, STEM çalışmalarınıza farklı bir bakış açısı kazandırmak ve zihninizdeki projeleri fizik evrenine taşımak istiyorsanız sizleri bu atölyeye bekliyoruz.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »

Atölyeye, öğrencilerini sınavdan fazlasına hazırlamayı amaçlayan Türkçe, edebiyat, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin yanı sıra konudan yararlanacağını düşünen tüm öğretmenler katılabilir. “Öteki” kavramı üzerinden hikâye unsurları ve yazarken doğru kip kullanmanın öğretilmesi planlanmıştır.

KATILIM VE ATÖLYE GEREKLERİ »